Barkod
Barkod

Barkod kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek haldeki basit simgeleridir. Bir başka deyişle, alfanümerik karakterlerden ve rakamlardan oluşan dik çizginin bir araya gelmesidir.

Barkodda bulunan çizgiler ve boşluklar genişliklerinden ve onların varyasyonlarından gelen yansımalar hassas bir lazer ışığı kullanan bir barkod okuyucu tarafından okunur. Okuyucu yansıyan ışığı dönüştürür ve bu bilgi bir bilgisayara aktarır.

Barkod, bilgi dosyalarından ya da bilgi tabanlarından bilgiye ulaşmaya yarayan bir anahtar gibidir. Verinin otomatik ve hatasız olarak başka bir ortama aktarılmasını sağlar. Otomatik veri toplama işlemlerinde veri girişini sağladığı için bilgilerin kodla bir başka ortama bilgisayar ve okuyucu cihazlar tarafından okunmasını sağlar.

Soldan ilk üç rakam; her ülkenin kendine ait ülke kodu kodunu veya simge kodunu verir.(Türkiye 869) Ülke kodu tüm dünyada geçerlidir, ikinci kısım olan 4 rakam; firma kodunu verir ve bu kod TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bünyesinden alınır. Firma kodundan sonra gelen 5 haneli rakam; ürünün mamul kodudur. Son 4 rakam ise ürünün kontrol numarasıdır. Bu kod kendinden önce gelen kodların hatalı okunmasını engeller. Formülle hesaplanıp kontrol numarasını verir.