Patent
Patent

Uzun yıllardan beri gündemde olmasına karşın, ülkemizde, gümrük birliğine de üye olduktan sonra, yurt dışından çok sayıda ikâme malların/hizmetlerin yurt içine girmesiyle artan rekabet nedeniyle yeni yeni kendini bulan bir uygulama marka. Piyasada aynı üründen/hizmetten çok sayıda olması, ürün/hizmet sahiplerini bir şekilde kendi ürünlerinin tanınmasını sağlayacak çalışmalar yapmaya itmektedir. Bunun için en uygun yol ise, ürünlerini/hizmetlerini diğerlerinden ayıracak adlandırmalar/işaretler kullanmak; yani, ürünlerine/hizmetlerine bir marka belirlemektir.

Markalar, işletmelerin kurumsal kimliğinizi yansıtan en önemli unsurdur. Bu bağlamda, işletmelerin/şirketlerin ticaret unvanları, kurumsal kimlik arayışları için, tek başına, tam anlamıyla bir çözüm üretememektedir / üretemeyecektir de! Ancak, ürün/hizmet sahipleri, bu kadar çok markanın olduğu bir ortamda da, kendi markalarının öne çıkmasını sağlamak zorundalar. Bu nedenle, marka olarak seçecekleri işaretlerin veya adlandırmaların insan zihnine hitap edip, onları etkileyecek nitelikte olması gerekmektedir. Ardından, çok iyi bir tutundurma politikası izleyerek markalarının tercih edilebilir olması sağlanmak zorundalar. Günümüzde, markalarının işletmeleri için birer değer haline dönüşmesini başarabilen firmalarda, soyut bir varlık olan markalarının maddi değeri, işletmelerinin maddi değerinin çok üzerindedir. Dolayısıyla, olağanüstü bir entellektüel sermaye kimliği kazanan markanın tescil edilerek korunması, artık zorunlu hale gelmiştir. Hatta bu durum, ulusal boyutları aşarak uluslar arası bir anlayış kazanmıştır ki; halihazırda, ülkemizde markaların korunması, diğer pekçok ülkede olduğu gibi, bahsi geçen uluslararası anlayış çerçevesinde şekillenmiştir.

Markaların korunması, hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinde, Türkiye'nin de 1930 yılında üye olduğu Paris Anlaşması kriterlerine göre düzenlenmektedir. Türkiye'de markalar, 1995 yılında yürürlüğe giren 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde tescil edilerek korunmaktadır.