Marka
Marka

MARKA NEDİR ?
Marka, bir firmaya ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün ya da hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan ayırt edicilik özelliğinin bulunması gerekliliğidir.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
Türk Patent Enstitüsü (TPE), kanunlarla bu konuda yetkili kılınmıştır. TPE, Ankara'da faaliyet gösteren sanayi bakanlığına bağlı özerk bir kurumdur. Türk Patent Enstitüsü'nde işlem yapma yetkisi ise, bizzat müracaat eden gerçek hak sahiplerine veya hak sahiplerini TPE nezdinde temsile yetkili ve sicile kayıtlı resmi marka vekillerine tanınmıştır.