Akyazı faydalı model

Akyazı faydalı model

Akyazı Faydalı model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine, bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Başvurunun ilanından itibaren üç ay içinde, menfaati olan her kişi veya kurum, faydalı model belgesi verilmesi için yapılan başvuruya gerekçe göstererek itirazda bulunabilir. Faydalı model belgesi, başvuru tarihinden itibaren on yıllık bir süre için verilir. Bu süre uzatılamaz.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, Patent tescil verilmesine oranla, hem zaman hem de maliyet açısından daha elverişlidir.

Blog